Hur Kan Man Fixa Win32-font

Ibland kan din dator visa ett felmeddelande om att just teckensnittet verkligen win32. Detta problem kan ha en mängd olika orsaker.

Sluta slösa tid med datorfel.

 • 1. Ladda ner och installera Restoro-programvaran
 • 2. Öppna programvaran och klicka på "Skanna"
 • 3. Klicka på "Återställ" för att starta återställningsprocessen
 • Klicka här för att ladda ner den här programvaran och fixa din dator idag.

  A

  Lägg till FontMemResourceEx lägger till gadgetfonttabellen till en inbäddad snyggt. lägg till resurskälla lägger till i plantabellen. AddFontResourceEx Lägger till ett nätverk onumrerat eller konfidentiellt till teckensnittsrenderingssystemet. Skapa teckensnitt Skapa valfritt logiskt teckensnitt. A skapa setup fontdirect logiskt teckensnitt i struktur a.A Skapa FontInDirectEx logiskt genereras teckensnittet utanför länkat till strukturen. Textåtergivning Rita formaterad text a.i rektangel a. DrawTextEx Rita formaterad text i hela den första rektangeln. EnumFontFamExProc En uppgiftsdefinierad callback-händelse EnumFontFamiliesEx som hanterar typsnitt. Alla typsnitt enumfontfamiliesex listar alla på system med några särskilda egenskaper. ExtTextOut Rattar en egenskapssträng. Hetaspectrofilterex hämtar reningsinställningen för basformatet Das. Hämta Charabcwidths Spara på varandra följande rullningar av ett TrueType-teckensnitt. GetCharABCWidthsFloat Entydigt bevarar bredden på på varandra följande reglerande tecken. GetCharABCWidthsI Hämta det sekventiella glyphindexdjupet eller aliasindex glyfbredden med ett TrueType-teckensnitt. Få karaktärsplacering Få fakta och strategier om från en sträng. GetCharWidth32 Få de extrema bredderna av förskjutna på varandra följande tecken som en del av den nuvarande font.partial Getcharwidthfloat Håll bredden bakom alla på varandra följande tecken i det senaste typsnittet. GetCharWidthI Få bredden på effektiva glyph-spindlar eller glyph-gradientarrayer vid det aktuella teckensnittet. Hämta teckensnittsdata Lagrar mätinformation om ett TrueType-teckensnitt. Information få språkinformation Returnerar teckensnittet för att få sammanhanget för ett antal skyltfönster. GetFontUnicodeRanges Anger tecken lagrade i unicode, med a.font a. A getglyphindices Översätter stringku i den sortens glyph array index.this getglyphoutline Spara kraftfull kontur eller bitmapp för ett tydligt TrueType-teckensnitt. kerning karaktär fotoramar skaffa par får typsnittet. getoutlinetextmetrics bevarar text med hjälp av Metrics.Si TrueType-teckensnitt Getasterizers anger vad TrueType Web är inställt på.width gettabbedtextextent Beräknar linjens spann inklusive tablettecknet. Få textjustering Hämta textplaceringen av sammanhanget för justeringstillämpningen. GetTextCharacterExtra Hämta det aktuella teckenavståndet för att få en tillgänglig enhetskontext. Få textmeddelandefärg Hämta färgtonen på texten med enhetskontexten. få texttext får sitt antal tecken i en gitarrsträng som passar in i ett utrymme. GetTextExtentExPointI Hämtar vanligtvis antalet index eftersom deras glyf passar ett mellanslag. GetTextExtentPoint32 Beräknar majoriteten av omkretsen och placerar produktens t-tecken bakom texten utan tvekan. GetTextExtentPointI Beräknar bredden och tillhörande höjd, naturligtvis en uppsättning glyfindex. gettextface definierar alla valda teckensnitt i technology context.ideal Få textmetrics Fyller bufferten med mätvärden för att hitta varje teckensnittstyp. PolyTextOut Rita flera linjer och implementera bakgrundsfärgen och terminologin och formuleringsfärgen för Kindle-kontexten. DeleteFontMemResourceEx Tar bort ett bra solid typsnitt vars källa alltid är ett enstaka inbäddat dokument från systembrunnstabellen. Ta bort FontResource Tar bort typsnitten som innehåller ungefär samma fil från teknikfonttabellen. Ta bort FontResourceEx Ta bort eller privata icke listade teckensnitt från systemtabellen. Ange matchande flaggor Ändrar algoritmformeln som skapas för att kartlägga logiska webbsidor på vägen till fysiska typsnitt. Textjustering Ställer in justeringen som blir röd för enhetskontexttext.A settextcharacterextra definiera butcharacter spacing.color Ange text Ställer in sms-färgen för varje enhetskontext. SetTextJustification Anger ett särskilt område i rummet eller golvmattor där systemet ska lägga till separata tecken My till i garn a. TabbedTextOut Skriver en ny till gitarrsträngen och ökar de angivna värdena medan flikarna. En text skriver en sladd från temperament till position a.

  Alt=”[images/font_one

  GDI Font Loading

  win32 har enastående kapacitet för att hantera med olika typsnitt,Stilar, diverse och hjärtuppsättningar. En nackdel med detta råkar vara att det, enligt experter, verkligen är hanterbart.Typsnitt verkar vara skadliga för nybörjare.CreateFont(), den allra förstaAPI:et flyttas med typsnitt, 14 parametrar för att indikera position, stil, vikt, familj,och olika andra slags bra fastigheter.

  Lyckligtvis är det inte så utmanande som det kan verka, och det är en mycket viktig del av jobbet just nu.Att upprätthålla min standard sunda tänkesätt är involverad med. Alla utom 2 parametrar ocksåCreateFont() kan säkert ställas in på 0 även null eller något annat simple.implication-systemanvänder sina värden, vilket ger dig ett enkelt typsnitt för vanliga namn.

  font win32

  createfont() en bestämd HFONT, hanterar som mest ett rationellt typsnitt i minnet. DataHandtaget har förmågan att enkelt hämtas i keep LOGFONT-strukturen med hjälp av GetObject().eftersom en uppfattad BITMAP-struktur ursprungligen kan fyllas i från HBITMAP.

  Medlemmarna i den harmoniserande LOGFONT är identiska med informationen för att få CreateFont() ochFör enkelhetens skull kan du konstruera ett teckensnitt direkt från en produktiv befintlig struktur.Använda logfont CreateFontIndirect().Detta är anmärkningsvärt praktiskt eftersom det gör det effektivt att skapa ett nytt typsnitt genom att skapa flera befintliga typsnitt.om du främst motivation att ändra några relaterade aspekter. GetObject(), Använd för att ange LOGFONT,Ändra medlemmar, preferenser, klienter och skapa ett nytt hjälpmedel med CreateFontIndirect().

  HFONT HF; HDC-hc; stor höjd; hdc innebär GetDC(NULL); lfHeight innebär -MulDiv(12, GetDeviceCaps(hdc, LOGPIXELSY), 72); ReleaseDC(NULL,hdc); hf är lika med CreateFont(lfHeight, 3, 0, 0, 2, TRUE, 0, three, 0, 0, 8, 0, 0, “Times New Roman”); om (hf) DeleteObject(g_hfFont); antyder g_hfFont hf; annorlunda MessageBox(hwnd, Misslyckades i skapa teckensnitt!”, “Fel”, MB_OK

  Klicka här för att ladda ner den här programvaran och fixa din dator idag.

  Font Win32
  Shrift Win32
  Schriftart Win32
  Police Win32
  Czcionka Win32
  Lettertype Win32
  Carattere Win32
  글꼴 Win32
  Fuente Win32
  Fonte Win32